Posty

O blogu

Nie odbył się jeszcze żaden egzamin z Kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych   - zawodu Technik informatyk (Formuła 2019). Korzystamy z bloga EGZAMIN Z KWALIFIKACJI EE.08. znajdującego się pod adresem: https://egzamin-ee08.blogspot.com/  - blog o Kwalifikacji  EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  - zawodu  Technik informatyk  (Formuła 2017). Oraz blogów EGZAMIN Z KWALIFIKACJI E.12. i E.13.znajdujących się pod adresami: https://egzamin-e12.blogspot.com/ - blog o Kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - zawodu Technik informatyk (Formuła 2012). https://egzamin-e13.blogspot.com/ - blog o Kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - zawodu Technik informatyk (Formuła 2012). Zadania będą podzielone zgodnie z podstawą programową na działy: Przy

Zadanie 24.

Wskaż odpowiedź serwisanta (S), do którego zgłosił się klient (K) z usterką komputera. K: I think there’s something wrong with the operating system. My computer works extremely slow and displays pop-up windows and messages. What could it be? S: ……………………………………. The motherboard is broken. Your computer has been infected. You have probably damaged your Graphics Card. Thermoconductive paste between radiator and CPU should be changed.

Zadanie 23.

Grafika
Which term is used to describe the element of the hard drive marked in the picture? Actuator arm. Jumper block. Mother board. SATA connector.