Szukaj na tym blogu

ZADANIE NR: 1 , ,

Podczas pracy zawodowej na stanowisku komputerowym korzystanie z klawiatury ustawionej zbyt wysoko może być przyczyną wywołującą
 1. bóle i mrowienie nóg.
 2. zespół cieśni kanału nadgarstka.
 3. zaburzenia wzroku i pieczenie oczu.
 4. napięcie mięśni stabilizujących kręgosłup.

ZADANIE NR: 2 ,

Rozkazy mikroprocesora, które służą do przetwarzania informacji, to rozkazy
 1. przesłań.
 2. sterujące.
 3. testujące operacje.
 4. arytmetyczne i logiczne.

ZADANIE NR: 3 ,

Percepcja, będąca jedną z czterech wytycznych WCAG 2.0, obejmuje między innymi zastosowanie w serwisie internetowym
 1. tekstu alternatywnego dla zamieszczonego zdjęcia.
 2. narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie.
 3. publikacji treści w taki sposób, aby nie prowokować ataków padaczki.
 4. dostępności do wszystkich funkcjonalności serwisu za pomocą klawiatury.

ZADANIE NR: 4 ,

Wskaż oznaczenie normy europejskiej.
 1. EN
 2. PN
 3. TIA/EIA
 4. ISO/IEC

ZADANIE NR: 5 ,

Dla których wartości wejściowych X, Y oraz Z, wyjście W przyjmie stan 0?
 1. X = 0, Y = 0, Z = 1
 2. X = 0, Y = 1, Z = 0
 3. X = 1, Y = 0, Z = 0
 4. X = 1, Y = 0, Z = 1