Szukaj na tym blogu

Zasady oceniania INF.02-01-21.06-SG

Arkusz INF.02-01-21.06-SG

ZADANIE NR: 1 , ,

Podczas pracy zawodowej na stanowisku komputerowym korzystanie z klawiatury ustawionej zbyt wysoko może być przyczyną wywołującą
 1. bóle i mrowienie nóg.
 2. zespół cieśni kanału nadgarstka.
 3. zaburzenia wzroku i pieczenie oczu.
 4. napięcie mięśni stabilizujących kręgosłup.

ZADANIE NR: 2 ,

Rozkazy mikroprocesora, które służą do przetwarzania informacji, to rozkazy
 1. przesłań.
 2. sterujące.
 3. testujące operacje.
 4. arytmetyczne i logiczne.

ZADANIE NR: 3 ,

Percepcja, będąca jedną z czterech wytycznych WCAG 2.0, obejmuje między innymi zastosowanie w serwisie internetowym
 1. tekstu alternatywnego dla zamieszczonego zdjęcia.
 2. narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie.
 3. publikacji treści w taki sposób, aby nie prowokować ataków padaczki.
 4. dostępności do wszystkich funkcjonalności serwisu za pomocą klawiatury.